Nội dung chi tiết

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2019
Tác giả: Phòng Văn hóa &Thông tin Điện Bàn . .Ngày đăng: 30/09/2019 .Lượt xem: 1274 lượt. [In bài]
Điểm Tin Báo Chí Về Điện Bàn - Tháng 09 Năm 2019

1. “Hơn 344.000 học sinh Quảng Nam tưng bừng bước vào năm học mới”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201909/hon-344000-hoc-sinh-quang-nam-tung-bung-buoc-vao-nam-hoc-moi-871108/ ( Nhóm Tác Giả)

2. “Điện Bàn tổ chức giải Việt Dã Hội khỏe Phù Đổng”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201909/dien-ban-to-chuc-giai-viet-da-hoi-khoe-phu-dong-872749/ ( Thanh Tâm)

3. “Điện Bàn: Phát động chủ đề công tác đội năm học 2019 - 2020”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201909/dien-ban-phat-dong-chu-de-cong-tac-doi-nam-hoc-2019-2020-871757/ (An Bình – Thanh Tâm)

4. “ Đảng viên trẻ nêu gương”

http://baoquangnam.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/201909/dang-vien-tre-neu-guong-872044/ ( Hàn Giang)

5. “Học theo gương Bác ở Điện Bàn: Vì quê hương, vì cộng đồng”

http://baoquangnam.vn/chinh-tri/hoc-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh/201909/hoc-theo-guong-bac-o-dien-ban-vi-que-huong-vi-cong-dong-873970/ ( Mỹ Linh – Thanh Tâm)

6. “Điện Bàn tuyên dương 16 tập thể và cá nhân làm theo gương Bác”

http://baoquangnam.vn/chinh-tri/hoc-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh/201909/dien-ban-tuyen-duong-16-tap-the-va-ca-nhan-lam-theo-guong-bac-872988/ ( An Bình – Thanh Tâm)

7. “Điện Bàn nâng tầm thị xã”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201909/dien-ban-nang-tam-thi-xa-871153/ ( Công Tú )

8. “Hơn 123,7 tỷ đồng đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (Điện Bàn)”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201909/hon-1237-ty-dong-dau-tu-du-an-truong-thpt-nguyen-duy-hieu-dien-ban-873391/ ( Châu Nữ)

9. “Thơm ngon gạo Phong Thử”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/thuong-mai-dich-vu/201909/thom-ngon-gao-phong-thu-874735/ ( Lê Quân)

10 “Khảo sát thực tế xây dựng mô hình nông thôn mới tại Tiên Phước và Điện Bàn”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201909/khao-sat-thuc-te-xay-dung-mo-hinh-nong-thon-moi-tai-tien-phuoc-va-dien-ban-871454/ (Vinh Anh – Văn Sự)

11. “Thành lập trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học về lúa giống tại Điện Bàn”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201909/thanh-lap-trung-tam-nghien-cuu-cong-nghe-sinh-hoc-ve-lua-giong-tai-dien-ban-871884/ (M.L)

12. “Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch miền biển Quảng Nam 2019 có gì đặc sắc?” ( Đại Thắng)

https://www.baogiaothong.vn/ngay-hoi-van-hoa-the-thao-du-lich-mien-bien-quang-nam-2019-co-gi-dac-sac-d436209.html?fbclid=IwAR3z6PaPA9qomG_auK_nEgMiZQwiCIEjSNyJABmLNMMBN3Dkr5ecKXhAyd8

13.  Hơn 200 học sinh được nhận quà khuyến học ( Chí Thiện)

http://thoibaonganhang.vn/hon-200-hoc-sinh-duoc-nhan-qua-khuyen-hoc-92516.html?fbclid=IwAR38iidFjJqew5e_R5xsiI9NNcG-fxQMPMXZlGLCIvVIkQMVm8advS0NPbk

14.Quảng Nam: 3 xã Gò Nổi sẽ thành vùng nông thôn mới kiểu mẫu

https://www.tin247.com/quang_nam_3_xa_go_noi_se_thanh_vung_nong_thon_moi_kieu_mau-1-26238832.html?fbclid=IwAR3ETmRoMTqGCDZLWw4leLd8bc5y18sIDYR9xo3pWTnDhpSGnYq-Ys9H11M
[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 11 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2018
ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 08 NĂM 2018
ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 07 NĂM 2018
ĐIÊMTIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 06 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 5 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 04 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 03 NĂM 2018
    
1   2  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm