Nội dung chi tiết

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2019
Tác giả: Phòng Văn hóa &Thông tin Điện Bàn .Ngày đăng: 31/10/2019 .Lượt xem: 1372 lượt. [In bài]
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2019

1. “Trường Tiểu học Junko khánh thành thư viện thân thiện “ của tác giả Huyền Chi

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201910/truong-tieu-hoc-junko-khanh-thanh-thu-vien-than-thien-875022/ 

2. “Bát nháo mua bán hồ sơ thầu ở Quảng Nam: (Bài 1: Đe dọa ‘ch.ặ.t giò’ người mua thầu)” của nhóm PV

 http://thodiadathanh.com/bat-nhao-mua-ban-ho-so-thau-bai-1-de-doa-chat-gio-nguoi-mua-thau/?fbclid=IwAR0aueT-rrhdsJE5nmo-qd5HZmLwKZo77za4jpGoLIYkhQmlqjvpCsXo04Y  ( Nhóm PVXH)

3. “Vụ dọa “chặt tay, chặt chân” ở Quảng Nam: Công an nói gì? “ của Nhóm PV

https://tamky.site/vu-doa-chat-tay-chat-chan-o-quang-nam-cong-an-noi-gi.html?fbclid=IwAR0apBTgYJKewryPi_BzEcbGSUS6HAkVBpqdNgyWPKX4Z75a9LsLLlcsCt4

4. “Quảng Nam: Bị tố “bảo kê” hồ sơ mời thầu, lãnh đạo thị xã Điện Bàn nói gì? của tác giả Đoàn Hồng - Trần Hậu”

http://m.danviet.vn/tin-tuc/quang-nam-bi-to-bao-ke-ho-so-moi-thau-lanh-dao-thi-xa-dien-ban-noi-gi-1026541.html?fbclid=IwAR35NyeQcjgSW39i_7MRZzRxbtFba8xRq3h-yh3R7jJ9CAkn5pRbCp7kyUA ( Đoàn Hồng - Trần Hậu)

5. “Học sinh Điện Bàn phòng chống rác thải nhựa của tác giả An Bình – Thanh Tâm

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201910/hoc-sinh-dien-ban-phong-chong-rac-thai-nhua-878251/ ( An Bình – Thanh Tâm

6.  “Điện Bàn có 29 lao động xuất khẩu từ đầu năm ” của tác giả Quốc Tuấn

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/lao-dong-viec-lam/201910/dien-ban-co-29-lao-dong-xuat-khau-tu-dau-nam-876094/ ( Quốc Tuấn)

7. “Tuổi trẻ Điện Bàn tổ chức chương trình kỳ nghĩ Hồng” của tác giả Thanh Tâm

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201910/tuoi-tre-dien-ban-to-chuc-chuong-trinh-ky-nghi-hong-879107/ ( Thanh Tâm)

8. “ Nâng cấp đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc” của tác giả Văn Sanh

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201910/nang-cap-do-thi-moi-dien-nam-dien-ngoc-875934/ ( Văn Sanh)

9. “ Chung sức mở rộng đường sá ở Điện Thắng Trung”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201910/chung-suc-mo-rong-duong-sa-o-dien-thang-trung-876458/ ( Mỹ Linh – Thanh Tâm)

10. “Quy hoạch chi tiết khu du lịch biển cao cấp tại Điện Bàn”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/thuong-mai-dich-vu/201910/quy-hoach-chi-tiet-khu-du-lich-bien-cao-cap-tai-dien-ban-876576/ ( Châu Nữ)

11. “Người dân Điện Quang đưa chuồng bò ra ngoài đồng”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201910/nguoi-dan-dien-quang-dua-chuong-bo-ra-ngoai-dong-876628/ (Phạm Lộc)

12. “Điện Bàn hướng đến đa dạng sản phẩm”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201910/dien-ban-huong-den-da-dang-san-pham-876950/ (Văn Sự)

13. “Triển vọng giống dâu tằm chọn và lai tạo tại Lâm Đồng”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201910/trien-vong-giong-dau-tam-chon-va-lai-tao-tai-lam-dong-879141/ (Quốc Tuấn)

14. “Bám trụ với tơ tằm”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201910/bam-tru-voi-to-tam-879277/ (Quốc Tuấn)

15.  “Vươn lên từ hoa kiểng”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201910/vuon-len-tu-hoa-kieng-876103/ ( Như Trang)

16. “Khai trương HTX chăn nuôi công nghệ cao Gò Nổi”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201910/khai-truong-htx-chan-nuoi-cong-nghe-cao-go-noi-875887/ ( Phạm Lộc)

17. “Lại phát hiện hàng chục thanh niên dùng ma túy trong quán karaoke”

http://baoquangnam.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-an-ninh-trat-tu/201910/lai-phat-hien-hang-chuc-thanh-nien-dung-ma-tuy-trong-quan-karaoke-877838/ (Thành Công – Minh Tuấn)

18. Sẽ có 2 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu ở Quảng Nam?

https://thanhnien.vn/giao-duc/se-co-2-truong-thpt-nguyen-duy-hieu-o-quang-nam-1140501.html

19  “Chưa đủ điều kiện, chủ dự án trong Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc rao bán đất rầm rộ”  ( Đoàn Hồng - Diệu Bình)

http://danviet.vn/kinh-te/chua-du-dieu-kien-chu-du-an-trong-khu-do-thi-dien-nam-dien-ngoc-rao-ban-dat-ram-ro-1022459.html?fbclid=IwAR2hnB0mwNJ5CuW72_Kn6q4fLYATbzA6oXW9uor1jdAUsLoXuvNJkGV0KYU

20. “Vẽ dự án ma” trên đất nông nghiệp, Nhất Thành Nam thu lợi hàng tỷ đồng” ( Đoàn Hồng - Diệu Bình)

http://danviet.vn/kinh-te/ve-du-an-ma-tren-dat-nong-nghiep-nhat-thanh-nam-thu-loi-hang-ty-dong-1022127.html?fbclid=IwAR3b7bHGTeDUR9nsfcJCDPOJgUbIwsFrxzML7VqJqkwTWlECxhfRfJppdA8

21. Dự án đô thị Coco Green Home (Điện Ngọc): Không có cơ sở pháp lý ( Vĩnh Lộc)

http://baoquangnam.vn/toa-soan-ban-doc/201910/du-an-do-thi-coco-green-home-dien-ngoc-khong-co-co-so-phap-ly-876769/?fbclid=IwAR1m2ckzDLXiBkpZzTrJ4T-h5q-8_CfcS2ANHtmWocnIz3CXmix9dJibKac

22. Quảng Nam: Ra mắt mô hình Hội quán nhà nông ( Hồng Hoa)

http://danviet.vn/nha-nong/quang-nam-ra-mat-mo-hinh-hoi-quan-nha-nong-1022703.html?fbclid=IwAR2eppPET8tbZD_kzyX72vHHQpatVCj8vBIjNWAF2JUELt7KOiGZlaZTWR4

23. “Phát hành sách "Tuổi trẻ Điện Thắng - Một thời để nhớ"”

http://baoquangnam.vn/chinh-tri/201910/phat-hanh-sach-tuoi-tre-dien-thang-mot-thoi-de-nho-876746/?fbclid=IwAR0SbIYAIzD16hJs2XEfOwAxHJMtmGVddzvcz0i0L0mFls8JQlKd71JdSPY

24. Đồng hành cùng nhà nông ( Quốc Tuấn)

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201910/dong-hanh-cung-nha-nong-876041/index.htm?fbclid=IwAR1RGLSLmhJ1_5u_oW_UpMva7mQjCJ8tHYqAkKclPRaMLch_vCClUkJPzjY

25.Chủ dự án lên tiếng vụ chậm trễ tháo dỡ “ Biệt phủ không phép”  ( Đoàn Hồng - Trần Hậu)

http://danviet.vn/tin-tuc/vu-cham-tre-thao-do-biet-phu-khong-phep-chu-du-an-noi-gi-1020122.html?fbclid=IwAR1ziL87GnJhFvUri8WNMHS75Yvzzh5Y1tPwit7gR8vN0ycmroEpUWFf3aQ

26. Có gì trong “biệt phủ” xây không phép ở dự án Làng Đại học Đà Nẵng? ( Diệu Bình)

http://danviet.vn/tin-tuc/co-gi-trong-biet-phu-xay-khong-phep-tai-du-an-lang-dai-hoc-da-nang-1019663.html

27. “Thị xã ra hẳn nghị quyết để dạy bơi cho học sinh” ( Thái Bá Dũng)

https://tuoitre.vn/thi-xa-ra-han-nghi-quyet-de-day-boi-cho-hoc-sinh-20191017080608144.htm?fbclid=IwAR11MtYBdhxbBLrhEKLzprvzWM2_2XzSzelUlArzLIJziOieY8MrNwVIDI4

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 11 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2018
ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 08 NĂM 2018
ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 07 NĂM 2018
ĐIÊMTIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 06 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 5 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 04 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 03 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 2 NĂM 2018
    
1   2  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm