Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp XI, HĐND khóa XI
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 05/11/2019 .Lượt xem: 1316 lượt.
Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp XI, HĐND khóa XI
Download Tài liệu