529 /TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc, tại cuộc họp giao ban ngày 21/10/2019
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 04/11/2019 .Lượt xem: 1161 lượt.
Ngày 21/10/2019, UBND thị xã tổ chức cuộc họp giao ban tuần, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các ngành: Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thi hành án dân sự Điện Bàn, Chi cục Thuế, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất, CN Văn phòng Đăng ký đất đai Điện Bàn, Ban QLDA ĐTXD thị xã, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị; đại diện lãnh đạo UBND xã, phường: Vĩnh Điện, Điện Nam Trung, Điện Dương, Điện Tiến (vắng Thanh tra thị xã). Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc kết luận:
Download Thông báo số 529 /TB-UBND