Ban chỉ đạo 61 Đảng ủy phường Điện Ngọc Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ
Tác giả: Huỳnh Bá Diện .Ngày đăng: 03/10/2019 .Lượt xem: 775 lượt.
Sáng ngày 1/10/2019, Ban chỉ đạo thực hiện đề án 61 Đảng ủy phường Điện Ngọc đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 61 ngày 3/2/2009 của Ban bí thư TW Đảng khóa X về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Xuân UVBTV, trưởng Ban Dân vận Thị ủy, trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 61 thị xã.

    Qua 10 năm thực hiện đề án 61 đã cho thấy Ban chỉ đạo và Hội nông dân phường đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy triển khai thực hiện đề án được sâu rộng và xây dựng chương trình phối hợp mang lại hiệu quả cao. Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp và hội nông dân phường đã cho gần 300 hộ vay phát triển kinh tế, chuyển đổi ngành nghề. Hội nông dân phường phối hợp mở được hàng chục lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỷ thuật và dạy nghề cho nông dân.    Nhiều mô hình sản xuất – kinh doanh có hiệu quả được nhân rộng, đời sống nông dân nâng cao, thành lập các CLB nông dân với pháp luật, dân số và phát triển, phòng chống bạo lực gia đình, mô hình 3 nói – 3 có – 3 bảo vệ. Giai cấp nông dân phường tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, phong trào nông dân, nông thôn có nhiều khởi sắc. Hằng năm có trên 95% hộ gia đình nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Thực hiện đề án 61 Hội nông dân phường Điện Ngọc đã tích cực xây dựng, cũng cố tổ chức Hội; đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên vững mạnh bốn năm liền từ 2015-2018 Hội nông dân phường là ngọn cờ đầu của phong trào nông dân TX. Điện Bàn.
          Hội nghị đã tham gia các tham luận,thảo luận các mô hình hay, việc làm hiệu quả về thực hiện đề án 61 của TW và những nhiệm vụ giải pháp sắp đến