Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu triển khai thực hiện "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2019
Tác giả: Thanh Hiệp .Ngày đăng: 02/10/2019 .Lượt xem: 461 lượt.
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập trong trường học.Sáng ngày 01 tháng 10 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu triển khai thực hiện "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2019

Tại buổi phát động nhà trường, ban hoạt động ngoài giờ lên lớp phát động với  Chủ đề:  “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đây là tuần lễ hưởng ứng phải được tổ chức rộng rãi cho thầy cô giáo, cán bộ người lao động và học sinh toàn trường, nhằm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc tổ chức các hoạt động, chương trình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người đồng thời thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội; qua đó khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh noi gương Bác chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng xã hội học tập.