479 /TB-BĐH Nộp hồ sơ xét chọn giải thưởng Phạm Phú Thứ - Điện Bàn năm 2019
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 01/10/2019 .Lượt xem: 1144 lượt.
Căn cứ Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND thị xã Điện Bàn ban hành Quy chế giải thưởng Phạm Phú Thứ - Điện Bàn về khen thưởng giáo viên, học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong các Hội thi;
Download Thông báo số 479/TB-UBND