Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2014 – 2019
Tác giả: Huyền Chi .Ngày đăng: 16/09/2019 .Lượt xem: 1472 lượt.
Chiều ngày 12.9, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2014 – 2019. Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Xuân Hà, Trưởng phòng văn hóa thông tin Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch LĐLĐ thị xã Nguyễn Văn Tình đồng chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có Phó Bí thư thường trực thị ủy Phan Minh Dũng, lãnh đạo UBMTTQ Thị xã, các cơ quan, ban ngành, các đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn Thị xã.


5 năm qua, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi làm việc, đề cao kỷ luật, kỷ cương, văn hóa ứng xử chuẩn mực, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ từ cơ sở, kịp thời phản ánh các cấp giải quyết. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được các cơ quan, đơn, vị, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức đã góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho người lao động. Các phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, “Trung thành – trách nhiệm - liêm chính- sáng tạo”… thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia; tạo thành các phong trào hành động sôi nổi, rộng khắp. Từ thực tiễn phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc; nhiều sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dựng, công trình, sản phẩm mới được thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao. Việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp được chú trọng.
Hội nghị đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025, triển khai kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện Đề án văn hóa công vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Hội nghị đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho18 cơ quan, đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2014 – 2019.

.