5415/QNaPC-BQLDA v/v thông báo đóng điện công trình "Hoàn thiên, chống quá tải lưới điện khu vực Hội An, Duy Xuyên năm 2019
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 04/09/2019 .Lượt xem: 1410 lượt.
5415/QNaPC-BQLDA v/v thông báo đóng điện công trình "Hoàn thiên, chống quá tải lưới điện khu vực Hội An, Duy Xuyên năm 2019"
Download Thông báo số 5415/QNaPC-BQLDA