410 /TB-UBND Thời gian tổ chức lễ chào cờ tháng 9/2019
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 29/08/2019 .Lượt xem: 1360 lượt.
Ủy ban nhân dân thị xã trân trọng kính mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; Thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể của thị xã đúng vào lúc 07h00, ngày 03/9/2019 (sáng thứ ba) đến tại Quảng trường thị xã để tham dự lễ chào cờ tháng 9/2019.
Download Thông báo số 410 /TB-UBND