Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2019
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 22/08/2019 .Lượt xem: 605 lượt.
Quyết định 434/QD-UBND ngày 16/8/2019 Ban hành Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2019
Download QĐ 434/QD-UBND