301 / TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Minh Hiếu tại cuộc họp giải quyết đơn, thư tồn đọng tại các ngành, địa phương trong tháng 5/2019.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 16/08/2019 .Lượt xem: 3061 lượt.
Ngày 04/6/2019, UBND thị xã tổ chức cuộc họp giải quyết đơn, thư tồn đọng tại các ngành, địa phương trong tháng 5/2019, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Minh Hiếu. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo ngành: Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã; địa diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Điện Dương, Điện Ngọc, Điện Nam Đông, Điện Hồng. Sau khi nghe các ngành, địa phương báo cáo việc giải quyết đơn thư tồn đọng và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Minh Hiếu giao trách nhiệm cho các ngành, địa phương giải quyết đơn, thư tồn đọng cụ thể như sau:
Download Thông báo 301 / TB-UBND