Đảng ủy xã Điện Hồng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ mười của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII
Tác giả: Anh Vũ .Ngày đăng: 08/08/2019 .Lượt xem: 669 lượt.
Sáng 07/8/2019, Đảng ủy xã Điện Hồng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ mười của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn thể đảng viên Đảng bộ đã tham dự buổi học tập.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Trần Văn Thu – UVBTV – Trưởng Ban tuyên giáo thị ủy quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ mười của ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII bao gồm: Đề cương báo cáo chính trị; Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030; Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phân tích về 6 yêu cầu công tác lãnh đạo, chuẩn bị nhân sự Đại hội, nhấn mạnh những định hướng, cách làm để xây dựng chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử cấp ủy, tiêu chuẩn cấp ủy viên, thời gian tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp mà Bộ Chính trị đã quy định.

Thông qua việc học tập, nghiên cứu giúp cho cán bộ đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi được nêu trong các nội dung Hội nghị lần thứ mười và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi ácc nội dung Hội nghị Trung ương mười và tổ chức thực hiện thành công Đại hội các chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng các cấp.