Ngành giáo dục Điện Bàn triển khai Bồi dưỡng chính trị hè 2019-2020
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 09/08/2019 .Lượt xem: 353 lượt.
Sáng ngày 5/8/2019, Phòng giáo dục Đào thị xã phối hợp với Ban Tuyên giáoThị ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị Điện Bàn triển khai bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 3200 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đào tạo trước thềm năm học 2019-2020.

Đợt bồi dưỡng lần này dự kiến sẽ diễn ra từ 5-10/8, tại đây, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục sẽ được Lãnh đạo Ban tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã và Phòng GD-ĐT thị xã triển khai các vấn đề gồm: Kết luận số 51/KL-TW, ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết số của Hội nghị TW8 khóa 12 về: “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn hạnh phúc, không có tệ nạn xã hội, không có bạo lực, chất lượng giáo dục và các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay.