Nội dung chi tiết

UBND xã Điện Hồng, Điện Hòa, Điện Phong tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
Tác giả: Anh Vũ - Bá Quốc- Ngọc Đức .Ngày đăng: 31/07/2019 .Lượt xem: 2010 lượt. [In bài]
Sáng ngày 31/7/2019, UBND xã Điện Hồng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2019 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019-2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tam Chương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã; đồng chí Nguyễn Hữu Chương - Giám đốc Ngân hàng Chính sách thị xã; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN; các ban, ngành, đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, trưởng Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận 13 khu dân cư và đại diện các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn toàn xã.


Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của hội cấp trên và  sự chỉ đạo trực tiếp của UBND xã, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tập hợp những hộ nông dân tiên tiến thành lực lượng nòng cốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2017 – 2019 trên toàn xã có 330 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó cấp xã 198 hộ, cấp huyện 116 hộ, cấp tỉnh 17 hộ. Kết quả đạt được của phong trào có yếu tố hết sức quan trọng và có tính chất quyết định là nhờ chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước vào phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Góp phần tích cực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi trên địa bàn toàn xã. Hội nghị cũng được nghe các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu đã chia sẻ những cách làm hay cũng như trao đổi những kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đề xuất những chủ trương, chính sách để phong trào nông dân thi đua SXKD của xã phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong giai đoạn tới như: tăng nguồn vốn vay để nông dân tiếp tục mở rộng sản xuất; hỗ trợ các hộ nông dân được tiếp cận khoa học kỹ thuật sản xuất tiên tiến thông qua các lớp tập huấn, nhất là hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho hội viên nghèo, hộ khó khăn; tiếp tục hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm, nông sản…


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tam Chương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã đã ghi nhận kết quả đạt được trong những  năm qua của cán bộ Hội và hội viên nông dân. Đồng thời đề nghị Hội Nông dân xã cần đẩy mạnh việc thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; tích cực tuyên truyền về các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi điển hình, làm chuyển biến trong nhận thức và hành động của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân về phát triển kinh tế; hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh phù hợp gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; giúp nông dân tiếp cận và khai thác có hiệu quả các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và huy động tối đa các nguồn vốn; gắn phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với việc đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh...


Dịp này, UBND xã đã trao khen thưởng cho 05 tập thể và 14 cá nhân thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2017 – 2019.
          Cùng ngày 31/7/2019, UBND xã phối hợp với Hội Nông dân xã Điện Hòa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2019 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019-2021. Tham dự Hội nghị có ông Đặng Hữu Tú - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã; đại biểu Phòng Kinh tế thị xã; đại biểu Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Điện Bàn; các đồng chí lãnh đạo và đại biểu các ban, ngành, đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và đại diện các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 11 thôn trên địa bàn toàn xã.


Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của hội cấp trên và  sự chỉ đạo trực tiếp của UBND xã, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tập hợp những hộ nông dân tiên tiến thành lực lượng nòng cốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2017 – 2019 trên toàn xã có 782 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó cấp xã có 662 hộ, cấp huyện có 110 hộ, cấp tỉnh có 10 hộ. Kết quả đạt được của phong trào có yếu tố hết sức quan trọng và có tính chất quyết định là nhờ chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước vào phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Góp phần tích cực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi trên địa bàn toàn xã. Hội nghị cũng được nghe các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu đã chia sẻ những cách làm hay cũng như trao đổi những kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đề xuất những chủ trương, chính sách để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh của xã phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong giai đoạn tới như: tăng nguồn vốn vay để nông dân tiếp tục mở rộng sản xuất; hỗ trợ các hộ nông dân được tiếp cận khoa học kỹ thuật sản xuất tiên tiến thông qua các lớp tập huấn, nhất là hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho hội viên nghèo, hộ khó khăn; tiếp tục hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm, nông sản…


           Phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn 2017- 2019, Hội Nông dân xã tiếp tục nhân rộng các mô hình tiên tiến, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng giai đoạn 2019- 2022 đã đề ra.

           Cũng tại hội nghị, UBND xã Điện Hòa đã khen thưởng cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2019.
 Cũng trong sáng ngày 31/7/2019, Hội nông dân xã Điện Phong tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ (2019 - 2022). Ông Nguyễn Văn Thừa, Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã dự Hội nghị.


  Giai đoạn 2017-2019, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại xã phát triển cả về quy mô số lượng và chất lượng. Công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu gắn với thực hiện chương trình 3 giảm, 3 tăng, trong 3 năm qua đã xây dựng trên 30 ha ở thôn Thi Phương, Tân Thành, Cẩm Phú 1, Cẩm Phú 2 đem lại hiệu quả cao; vận động hội viên cải tạo vườn tạo, hơn 90 vườn tạo chuyển sang trồng hoa, cây ăn trái để liên kết phát triển sản xuất gắn với phát triển du lịch nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích; công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phòng ngừa dịch bệnh, hỗ trợ vay vốn cũng được các cấp hội tại xã quan tâm triển khai thực hiện, làm cho nông dân yên tâm sản xuất. Bên cạnh đó Hội cũng đã vận động hội viên xây dựng 2 căn nhà cho nông dân nghèo với số tiền trên 60 triệu đồng; một số cơ sở sản xuất như: cơ sở chạm khắc gỗ Âu Lạc, Lạc Việt, Mây tre đan Phú Bông thường xuyên giúp đỡ tạo công ăn việc làm nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã. Kết quả trong 3 năm qua có 325 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp xã 195 hộ, cấp huyện 114 hộ, cấp tỉnh 16 hộ, cấp Trung ương 2 hộ.
           Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn 2019-2022. Dịp này, Hội Nông dân xã Điện Phong cũng đã khen thưởng cho 18 cá nhân và lập danh sách đề nghị Hội Nông dân thị xã khen thưởng cho 16 nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2019.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Gói gém hồn quê qua từng chiếc bánh
Nông dân Điện Bàn – nhiều hoạt động đón mừng Xuân mới năm 2022
Anh Nguyễn Chương vinh dự được nhận giải thưởng Lương Định Của
Chi nhánh Thủy lợi Điện Bàn chuẩn bị các điều kiện phục vụ nước tưới cho vụ Đông Xuân
Làng nghề bánh tráng vào Xuân
Sát cánh cùng nông dân
Những nhà nông trẻ khởi nghiệp từ Nông nghiệp hữu cơ
Ngọt ngào thương hiệu sữa bắp Thu Bồn
Điện Bàn- Hiệu quả từ nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội
Điện Thắng Trung tổ chức tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2021, triển khai sản xuất nông nghiệp năm 2022
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Điện lực Điện Bàn hoàn thành cải tạo hệ thống đo đếm các Trạm biến áp tiếp nhận từ Hợp tác xã Nông nghiệp Điện An 2.
Chi cục Thuế thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Nước mắm Hà Quảng hướng đến OCOP
Công ty Bảo hiểm Prudential tổ chức chương trình nâng bước tương lai và chi trả quyền lợi cho khách hàng tại thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn vệ sinh cách điện trên đường dây và trạm biến áp mang điện bằng nước áp lực cao.
Điện Phương - Nỗ lực chống mặn cho vụ Hè Thu.
Điện Bàn, 324 tỷ đồng hỗ trợ vay vốn nhân dân phát triển kinh tế
Nâng cao chất lượng các nguồn vốn vay trong hội viên nông dân
Nông dân Điện Bàn thi đua sản xuất
Gương hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi
    
1   2   3   4   5  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm