Điện lực Điện Bàn hoàn thành cải tạo hệ thống đo đếm các Trạm biến áp tiếp nhận từ Hợp tác xã Nông nghiệp Điện An 2.
Tác giả: Duy Phong .Ngày đăng: 31/07/2019 .Lượt xem: 1072 lượt.
Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Quảng Nam về việc tiếp nhận lưới điện hạ thế các Hợp tác xã thống nhất bàn giao cho ngành điện quản lý, từ tháng 5/2019, Điện lực Điện Bàn đã chính thức tiếp nhận lưới điện do HTX Nông nghiệp Điện An 2 bàn giao. Khối lượng tiếp nhận gồm 05 Trạm biến áp (TBA); 10,92 km đường dây hạ thế; trực tiếp bán lẻ đến 1.045 khách hàng.
 

Trước đây, toàn bộ hệ thống đo đếm khách hàng sử dụng điện của HTX Nông nghiệp Điện An 2 là hệ thống công tơ cơ, việc bố trí công tơ trên trụ nhiều vị trí còn chưa đảm bảo. Vì vậy, sau khi tiếp nhận, Điện lực Điện Bàn đã tiến hành cải tạo hệ thống đo đếm nhằm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, thay thế toàn bộ công tơ cơ bằng công tơ điện tử.


   Đến giữa tháng 7/2019, Điện lực đã hoàn thành việc cải tạo hệ thống đo đếm, tạo thuận lợi cho công tác quản lý vận hành và cung cấp điện ổn định hơn cho khách hàng sau khi tiếp nhận. Trong thời gian đến, Điện lực Điện Bàn sẽ tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống RF-Spider - Hệ thống thu thập dữ liệu công tơ hoàn toàn tự động - tại khu vực này, sẽ giúp Điện lực cũng như khách hàng sử dụng điện có thể giám sát và quản lý số liệu công tơ theo từng thời điểm trong ngày, giúp minh bạch hóa sản lượng mua bán điện.