Đảng ủy phường Điện Ngọc tổ chức học tập chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Tác giả: Huỳnh Bá Biện .Ngày đăng: 18/07/2019 .Lượt xem: 634 lượt.
Chiều ngày 16/7/2019, Đảng ủy phường Điện Ngọc đã tổ chức cho hơn 300 cán bộ đảng viên trực thuộc Đảng bộ học tập chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969-2019). Nội dung chuyên đề do Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài Phương - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị hành chính khu vực 3 báo cáo.

 

   Tại đây cán bộ, đảng viên đã được ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà cách mạng tư tưởng lớn của Việt Nam và nhân loại trên thế giới. Cả cuộc đời của Người chỉ biết phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân không ngoài mục đích nào khác cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

          

   Qua 50 năm, Di chúc của Người để lại trước lúc đi xa vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với cách mạng Việt Nam thực hiện trên con đường xây dựng CNXH. Phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tự liên hệ soi rọi lại mình để không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tiếp tục tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch vững mạnh trong tình hình mới.