UBMTTQVN phường Điện Nam Đông tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác Mặt trận sáu tháng đầu năm 2019
Tác giả: Hữu Minh .Ngày đăng: 18/07/2019 .Lượt xem: 330 lượt.
Chiều ngày 16/7/2019, UBMTTQVN phường Điện Nam Đông tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2019.

           Sáu tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế trên địa bàn phường Điện Nam Đông phát triển và tăng trưởng khá; các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội được duy trì thường xuyên; công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội đặc biệt được địa phương quan tâm; tình hình các Tôn giáo trên địa bàn phường hoạt động khá ổn định; các tổ chức thành viên UBMT phường hoạt động có hiệu quả tạo khí thế thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương. Sáu tháng đầu năm, UBMT phối hợp cùng HĐND - UBND phường tổ chức có hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND thị xã và HĐND phường; phối hợp cùng UBND xét nguồn gốc đất trên địa bàn; tổ chức giám sát xây dựng các công trình phúc lợi do UBND phường làm chủ đầu tư; tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân về công tác giải phóng mặt bằng, đền bù thiệt hại và tái định cư các dự án trên địa bàn phường

          Nhìn chung, sáu tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, UBMTTQVN phường đã phối hợp với các tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do UBMTTQVN các cấp phát động.

          Nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng còn lại của năm 2019 là phối hợp các tổ chức tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân; hướng dẫn các khu dân cư tổ chức tốt kỷ niệm Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân dịp 18/11; triển khai xét danh hiệu gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa năm 2019; phối hợp tổ chức tốt kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ và Lễ Khánh thành Nhà bia tưởng niệm các AHLS; tổ chức làm tốt công tác phản biện xã hội.

           Hội nghị cũng đã tuyên dương các tập thể, cá nhân đã làm tốt nhiệm vụ của mặt trận trong sáu tháng qua.