Điện Bàn, 324 tỷ đồng hỗ trợ vay vốn nhân dân phát triển kinh tế
Tác giả: Hữu Tú .Ngày đăng: 12/07/2019 .Lượt xem: 1069 lượt.
Ngày 09/7/2019, UBND Thị xã tổ chức Hội nghị giao ban Ban đại diện Hội đồng quản trị của Ngân hàng Chính sách xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Đ/c Nguyễn Xuân Hà – PCT. UBND Thị xã tham dự và chủ trì Hội nghị.

Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã đã giải ngân hơn 324 tỷ đồng cho hơn 14.347 hộ vay vốn với 13 chương trình tín dụng, trong đó tiêu biểu như Nguồn cho vay hộ mới thoát nghèo hơn 187 tỷ với 3.967 hộ vay,  Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường hơn 38,5 tỷ đồng với 3.421 hộ vay….về công tác vốn cân đối từ Trung ương 309.557 triệu đồng chiếm 84,7% tổng nguồn vốn, nguồn vốn huy động của tổ chức, cá nhân hơn 55 tỷ đồng chiếm 15,1% tổng nguồn.


   Tính đến ngày 30/6/2019, Ngân hàng đã phối hợp ủy thác cho vay với các tổ chức Hội, đoàn thể 371 tổ tiết kiệm vay vốn, giảm 9 tổ so với đầu năm, với dư nợ 323.539 triệu đồng, tăng 12.190 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 99,8% tổng dư nợ cho vay. Cụ thể dư nợ ủy thác cho vay qua Hội Nông dân 114.813 triệu đồng với 134 tổ tiết kiệm/4.178 hộ vay (chiếm 35,4%); Hội LHPN 183.110 triệu đồng với 202 tổ TKVV/6.907 hộ vay (chiếm 56,5%); Dư nợ qua Hội CCB 12.766 triệu đồng với 17 tổ TKVV/480 hộ vay  (chiếm 3,9%) và dư nợ qua Đoàn Thanh niên 12.850 triệu đồng với 18 tổ TKVV/469 hộ vay (chiếm 3,96%). Trong đó, nợ quá hạn 87 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,026%.

Bên cạnh đó, đã huy đồng tiền gửi của các tổ tiết kiệm vay vốn đến 30/6/2019 là 21.530 triệu đồng tăng 2.548 triệu đồng đạt 113,4% so với kế hoạch giao.