Nâng cao chất lượng các nguồn vốn vay trong hội viên nông dân
Tác giả: Hữu Tú .Ngày đăng: 10/07/2019 .Lượt xem: 599 lượt.
Trong những năm qua, công tác quản lý các nguồn vốn vay luôn được Hội Nông dân thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả từ thị xã đến cơ sở. Các nguồn vốn vay ủy thác do Hội Nông dân thị xã quản lý đã phần nào hỗ trợ tích cực cho người dân trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại các địa phương.

Thời gian qua, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân (QHTND) thị xã đã tiếp nhận nguồn vốn từ ngân sách UBND thị xã chuyển sang 600 triệu đồng, đã tổ chức thẩm định, giải ngân cho các hộ gia đình của các đơn vị Điện Minh, Điện Nam Bắc, Vĩnh Điện, Điện Nam Trung.


   Tiếp nhận và hoàn thành thủ tục để giải ngân nguồn vốn QHTND tỉnh Quảng Nam năm 2019 cho 30 hội viên của đơn vị Điện Hòa, Điện Phong, Điện An với số tiền 2 tỷ đồng để thực hiện 02 dự án chăn nuôi bò lai sinh sản và 01 dự án trồng hoa cây cảnh.

Đến nay, tổng nguồn vốn QHTND cơ sở vận động năm 2019 đạt số tiền 311.590.000đ, trong đó nguồn vận động hội viên là 206.590.000đ, nguồn KH 3778 cấp cơ sở là 105.000.000đ. Nâng tổng số nguồn vốn QHTND cấp cơ sở theo hướng dẫn 841 lên 2,48 tỷ đồng, dư nợ vay 2,26 tỷ đồng cho 197 hộ vay vốn ở 20 xã, phường.

Thực hiện chương trình phối hợp liên tịch giữa Hội Nông dân và Ngân hàng chính sách xã hội Thị xã, HND thị xã đã tích cực theo dõi, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác vay vốn, đến nay toàn thị xã có 136 tổ TK&VV qua kênh Hội Nông dân với tổng số 4274 hộ vay, dư nợ 114 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, năm 2019, HND Thị xã đã quan tâm thực hiện Nghị định 55 của Chỉnh phủ về phát triển chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; trong tháng 3, HND thị xã đã phối hợp với Ngân hàng NNPTNT Chi nhánh Điện Bàn và chi nhánh Bắc Điện Bàn tổ chức ký kết chương trình phối hợp và hướng quy trình để thành lập Tổ vay vốn. Đến nay, đã thành lập được 47 tổ vay vốn ở 14 cơ sở Hội với hơn 530 hộ vay, dư nợ trên 25 tỷ đồng.


   Đ/c Nguyễn Văn Thừa – TUV. Chủ tịch HND Thị xã cho biết: Thời gian qua, các cấp HND tại Thị xã Điện Bàn luôn quan tâm đến các chương trình hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế và thoát nghèo, đặc biệt chú trọng đến các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ nông dân trong xây dựng các mô hình nuôi trồng các loại con vật nuôi, làm giàu chính đáng tại địa phương; thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi do Hội quản lý, Hội Nông dân đã đồng hành với bà con nông dân trong quá trình cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn toàn Thị xã.

Những kết quả đạt được cho thấy, nguồn vốn do Hội đảm nhận đã được quản lý, cho vay và phát huy được hiệu quả. Trong thời gian tới, HND sẽ phối hợp với các ngành có liên quan để tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận vay vốn, góp phần giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết của HĐND tỉnh và Thị xã (đến năm 2020 không còn hộ nghèo) và góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới mà hiện nay Thị xã đang triển khai thực hiện.