Công văn số 982/KL-UBND ngày 11/6/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về kết luận nội dung tố cáo đối với bà Lưu Thị Quỳnh Thương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Xuân Phương, phường Điện Nam Đông
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 01/07/2019 .Lượt xem: 1233 lượt.
Ngày 19/4/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND thụ lý giải quyết tố cáo đối với bà Lưu Thị Quỳnh Thương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Xuân Phương, phường Điện Nam Đông. Theo Báo cáo số 32/BC-PGDĐT ngày 29/5/2019 của Phòng Giáo dục - Đào tạo về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo; căn cứ các tài liệu, chứng cứ có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, UBND thị xã kết luận nội dung tố cáo như sau:
Tải về: 982-2019-UBND.signed.pdf