Thông báo thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã Khóa XI
Tác giả: HĐND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 24/06/2019 .Lượt xem: 993 lượt.
Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH của thị xã sáu tháng đầu năm; bổ sung các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2019, quyết toán ngân sách năm 2018 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác, Thường trực HĐND thị xã Điện Bàn Khoá XI tổ chức kỳ họp lần thứ 10 trong 02 ngày, từ ngày 10/7 đến ngày 11/7/2019, tại Hội trường Thị ủy Điện Bàn.

Vậy, Thường trực HĐND thị xã thông báo đến các đại biểu HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN 20 xã, phường và đông đảo cử tri trong thị xã được biết và theo dõi.

Tải về: 34-2019-TB-HDND.doc