Nghiệm thu phương án cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng tại khối phố Cẩm Sa và khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc.
Tác giả: Minh Hậu .Ngày đăng: 13/06/2019 .Lượt xem: 1104 lượt.
Sáng ngày 13/6/2019, UBND phường Điện Nam Bắc cùng các ban ngành liên quan đã tiến hành nghiệm thu phương án cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng tại khối phố Cẩm Sa và khối phố 2A.

Qua thực tế kiểm ra, tổng diện tích cần cải tạo là 41,8673 ha với 535 thửa.  Phần lớn diện tích này là những thửa ruộng nhỏ, bật thang và khá cao so với lòng đáy mương nên khó khăn cho việc tưới nước. Sau 06 tháng tiến hành cải tạo mặt bằng kết hợp với dồn điền đổi thửa, xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, đảm bảo tưới tiêu cho cây lúa và tạo điều kiện áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nâng cao năng suất cây trồng. Sau khi cải tạo, UBND phường tiến hành dồn điền đổi thửa và giao đất cho nhân dân sản xuất, trong đó từ 535 thửa xuống chỉ còn 206 thửa.