Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã khóa XI
Tác giả: HĐND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 04/06/2019 .Lượt xem: 1772 lượt.
Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn kính gửi tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã khóa XI
Tải về:  DỰ KIẾN NỘI DUNG, chương trình kỳ họp 10.doc
114-2019-BC-UBND.signed.pdf
115-2019-BC-UBND.signed.pdf