Công văn số 875/UBND ngày 24/5/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v trả lời đơn bà Đặng Thị Lợt, trú tại khối phố Giang Tắc, phường Điện Ngọc
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 30/05/2019 .Lượt xem: 1646 lượt.
Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn nhận đơn của bà Đặng Thị Lợt, trú tại khối phố Giang Tắc, phường Điện Ngọc. Nội dung: Trình bày, hộ bà thuộc diện giải tỏa Khu đô thị số 4 thuộc đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Hộ bà được Chủ đầu tư và Ban Giải phóng mặt bằng cam kết giải quyết 04 lô đất TĐC, nhưng đến nay bà nhận được 02 lô TĐC, trong đó 01 lô đã cấp GCNQSD đất, 01 lô chưa cấp GCNQSD đất; 02 lô còn lại chưa chỉ rõ đất nằm ở khu vực nào theo như đã cam kết dẫn đến sự thiệt thòi và bức xúc cho gia đình tôi nằm trong dự án bị giải tỏa. Sau khi xem nội dung đơn trên và Báo cáo số 68/BC-PTQĐ ngày 01/4/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến như sau:
Tải về: 875-2019-UBND.signed.pdf