Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 30/05/2019 .Lượt xem: 1131 lượt.
Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Tải về: _qtiupload_qoffice_2019_vanbandi_5_4367-2019-qd-ubnd.signed.pdf
     _qtiupload_qoffice_2019_vanbandi_5_kem_qd_4367-2019-qd-ubnd.signed.pdf