Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Điện Thắng Bắc tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.
Tác giả: Thị Nguyệt .Ngày đăng: 29/05/2019 .Lượt xem: 231 lượt.
Sáng ngày 26/5/2019, Hội LHTN Việt Nam xã Điện Thắng Bắc đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Đại hội có đ/c Đặng Thị Bảo Trinh – TUV, Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã Điện Bàn. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban ngành, đoàn thể của xã.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Điện Thắng Bắc lần thứ IV là ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên xã nhà, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024. Xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên yêu nước cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện tốt công tác xây dựng đô thị văn minh.


   Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo xuyên suốt của BCH Đảng bộ, sự quan tâm của lãnh đạo Hội cấp trên, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể. Cán bộ hội viên Hội LHTN VIệt Nam xã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn đưa công tác hội và phong trào thanh niên đạt được nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của xã. Theo đó, Ủy ban Hội tập trung tuyên truyền vận động hội viên thanh niên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vận động thanh niên thi đua rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động thanh niên sống có trách nhiệm, thi đua lập thân lập nghiệp làm giàu chính đáng. Tham gia các công tác tình nguyện, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường. Nhiệm kỳ qua, Hội đã vận động hiến 150 đơn vị máu theo chương trình và hiến máu cấp cứu hơn 30 đơn vị máu, đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW-ĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối, công tác của cán bộ Đoàn”


   Đại hội thông qua kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019, thông qua tham luận, thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội cấp trên, thông qua dự thảo, biểu quyết Nghị quyết. Đại hội đã bầu ra 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, bầu 11 đ/c Ủy viên Ủy ban Hội khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.