Thông báo treo cờ Tổ quốc và tiếp thanh chương trình truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 10/05/2019 .Lượt xem: 1844 lượt.
Thông báo số 217/TB-UBND ngày 08/5/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v treo cờ Tổ quốc và tiếp thanh chương trình truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Tải về: 217-2019-TB-UBND.signed.pdf

Theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tại Công văn số 275/MTTQ-BTT ngày 06/5/2019 về việc phối hợp tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, UBND thị xã thông báo:

1. Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trong thị xã treo cờ Tổ quốc ở công sở và gia đình trong 03 ngày từ ngày 13 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2019.

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở thực hiện tiếp âm đầy đủ chương trình truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc Đại hội chính thức vào sáng ngày 15/5/2019.

Để góp phần vào sự thành công chung của Đại hội, đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.