Nội dung chi tiết

Phát huy hiệu quả phong trào “Tình nguyện nhân dân”
Tác giả: Thanh Tâm .Ngày đăng: 10/05/2019 .Lượt xem: 443 lượt. [In bài]
Trong những năm qua, hệ thống Mặt trận các cấp ở Điện Bàn đã phối hợp với chính quyền và các ban ngành, hội, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động tại địa bàn dân cư, góp phần phát triển KT – XH, ANQP trên địa bàn thị xã. Trong đó, phong trào “Tình nguyện nhân dân” một điểm sáng đặc trưng trong các phong trào của Mặt trận thị xã Điện Bàn được triển khai thực hiện sôi nổi, mang lại nhiều kết quả tích cực.

Phong trào “Tình nguyện nhân dân” được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn triển khai từ năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương nhất là ở Khu dân cư (KDC) về phát triển KT – XH. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân để thực hiện các phong trào thiết thực tại KDC, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn dân xây dựng thị xã, xây dựng Nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, xây dựng xã, phường vững mạnh.


Người dân xã Điện Phước chung tay làm đường giao thông nông thôn

Phong trào “Tình nguyện nhân dân” có nội dung huy động toàn dân ở các KDC, các hội viên, đoàn viên, các đoàn thể ra quân bảo dưỡng các lề đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, vệ sinh lề đường, phát quang các cây che khuất tầm nhìn… đồng thời vận động nhân dân thực hiện việc di dời tường, rào, cổng ngõ theo quy hoạch, thực hiện vệ sinh môi trường các tuyến đường, các KDC, hộ gia đình, các công trình công cộng. Nói về phong trào này, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến – Chủ tịch UBMT xã Điện Phước cho biết “Phong trào tình nguyện nhân dân do Mặt trận các cấp phát động đã góp phần phát huy vai trò chủ thể của người dân trong các vấn đề kinh tế-xã hội ở địa phương. Từ các hoạt động xây dựng KDC Nông thôn mới kiểu mẫu, chung tay giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự…đều có sự đóng góp chủ lực của sức dân, qua phong trào này đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân”.

Một trong những địa phương triển khai thực hiện rất tốt các hoạt động tình nguyện nhân dân đó là xã Điện Quang, góp phần đưa Điện Quang trở thành địa phương xây dựng các khu dân cư Nông thôn mới tiêu biểu không chỉ của Điện Bàn mà cả tỉnh Quảng Nam, Ông Lê Đức Sĩ – Chủ tịch UBMT xã Điện Quang trao đổi “Ở Điện Quang, người dân tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu là rất lớn. Diện mạo ở các khu dân cư nói riêng và xã Điện Quang nói chung có được như ngày hôm nay là do sự chung sức, đồng long của người dân tạo dựng nên”.

Từ khi Mặt trận thị xã phát động, đã dấy lên một làn gió mới, các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội và toàn dân đã tích cực hưởng ứng, bằng những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, góp phần rất to lớn và rất quan trọng vào quá trình xây dựng Nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tạo diện mạo mới cho thị xã Điện Bàn. Phong trào “Tình nguyện nhân dân” được phát động vào năm 2015, từ đó đến nay thị xã Điện Bàn lấy tháng 6 hằng năm là Tháng bảo trì giao thông nông thôn và giao thông nội đồng; năm 2016, trên cơ sở phong trào này, Mặt trận tiếp tục xây dựng mô hình Khu dân cư có đường thông, hè thoáng, sạch, đẹp; Năm 2017, xây dựng mô hình Khu dân cưsáng, xanh, sạch, đẹpgắn với phong tràoTình nguyện nhân dân”, và từng bước hoàn thiện tiêu chí cụ thể cho từng nội dung. Trong bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống xã hội, phong trào “Tình nguyện nhân dân” vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, kết nối các phong trào, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân, để người dân được biết, được bàn, được thực hiện và được hưởng thụ những thành quả do chính nhân dân tạo ra. Từ 05 mô hình do Mặt trận thị xã phát động nay hợp lại còn 03 mô hình: “KDC phòng chống tội phạm - tệ nạn xã hội - bảo đảm an toàn giao thông”, “KDC sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với phong trào tình nguyện nhân dân” và “KDC không còn hộ nghèo”. Tuy là 3 mô hình, nhưng ở từng mô hình thì cũng đòi hỏi phải có sự đồng thuận, chung sức, tình nguyện của người dân.


Hội Phụ nữ thị xã phát động mô hình phòng chống rác thải nhựa

Có thể khẳng định, việc thực hiện phong trào tình nguyện nhân dân đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chung tay vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuyên truyền, vận động Nhân dân ở từng khu dân cư nâng cao nhận thức, trách nhiệm xây dựng đời sống văn hóa, phát triển sự nghiệp giáo dục; chăm sóc bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng các tiêu chí của "Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp"; Nổi bật trong thực hiện phong trào đó là nhiều hộ gia đình tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để mở rộng đường giao thông nông thôn, đô thị; đồng thuận chủ trương đồn điền đổi thửa, GPMB một số dự án trọng điểm… Kết quả rõ nét nhất đó là từ phong trào đã góp phần giữ chuẩn và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, tổng vốn đầu tư xây dựng NTM tính đến nay đạt gần 1.500 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 220,4 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018 có 28 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu và có 68 KDC không còn hộ nghèo góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững của thị xã.

Trong dự thảo phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ đến, tiếp tục phát huy  phong trào Tình nguyện nhân dân, Mặt trận sẽ cùng với các cấp, các ngành sẽ tích cực vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Ủy Ban mặt trận thị xã sẽ tập trung phát động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; tích cực tham gia giữ vững xã nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng phường văn minh, đô thị. Đặt niềm tin vào nhiệm kỳ mới, ông Lê Đức Sĩ – Chủ tịch UBMT xã Điện Quang có những mong muốn gửi gắm vào Đại hội “Qua Đại hội Mặt trận thị xã lần này, tôi mong muốn sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả của phong trào Tình nguyện nhân dân, bởi lẽ chính người dân mới làm cho công tác xây dựng Nông thôn mới được bền vững, chính sự đồng thuận và chung tay của người dân thì các nhiệm vụ đề ra mới thành công”.

  Xác định người dân là trung tâm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là điều kiện tiên quyết cho mọi thành công của các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Tạo được sự đồng thuận của nhân dân và phát huy hơn nữa phong trào “Tình nguyện nhân dân” sẽ là yếu tố quan trọng để phát huy dân chủ và tăng cường đại đoàn kết toàn dân.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Cứu hai người tắm biển bị sóng cuốn
Phòng Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở năm 2020
UBND thị xã tổ chức sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 trên địa bàn thị xã và triển khai nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phường Vĩnh Điện tổ chức Hội nghị triển khai và hướng dẫn thực hiện NQ số 42 của CP và QĐ số 15 của Thủ tướng Chính phủ
Lãnh đạo xã Điện Phước thăm các chùa nhân đại lễ Phật đản Phật lịch
Hai thanh niên xã Điện Phước hiến máu cứu người
Điện Bàn tổ chức hội thi “tìm hiểu những hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19” năm 2020
Các cấp Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cung ứng hơn 4000 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân
Điện lực Điện Bàn chia sẽ khó khăn trong mùa dịch COVI -19
Anh đã về với đồng đội
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của tỉnh bằng hình thức trực tuyến.
Hội LHPN phường Điện Nam Bắc tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cựu chiến binh xã Điện Hòa gặp mặt Hội viên cựu chiến binh thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Điện Bàn tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019
Phường Điện An với Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn
Điện Bàn - Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đoàn viên, thanh niên nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019) và Kỷ niệm 119 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)
Đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2019
Hội Nông dân phường Điện Ngọc họp triển khai hưởng ứng cuộc thi “Tuyến đường Chi hội Nông dân tự quản kiểu mẫu”
Tổ giám sát Mặt trận phường Điện Ngọc giám sát xây dựng giao thông nông thôn tại khối Ngân Câu.
Thị xã Điện Bàn tổ chức Lễ viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã.
    
1   2   3   4   5  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm