Các địa phương tổ chức sơ kết tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019.
Tác giả: Minh Hậu - Thị Thiện - Bá Biện .Ngày đăng: 10/05/2019 .Lượt xem: 695 lượt.
Ngày 10/5/2019, UBND phường Điện Nam Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông xuân 2018 - 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2019.

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân của phường Điện Nam Bắc là 150,67 ha, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 982/1615 tấn, trong đó thóc 952 tấn. Năng suất lúa bình quân đạt 68 tạ/ha. Đặc biệt giống lúa XI23, HT-1, Hà phát 3 cho năng suất cao. Cây công nghiệp và rau màu các loại cho năng suất khá. Về chăn nuôi đảm bảo tổng đàn, công tác tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng được chú trọng.


   Đối với sản xuất vụ Hè Thu 2019, phường Điện Nam Bắc phấn đấu gieo sạ hết 179,52 ha, bắt đầu xuống giống từ ngày 20/5/2019 và kết thúc vào ngày 5/6/2019. Cơ cấu giống BC 15, Hà phát 3, Thiên Ưu 8, HT1 để lúa trổ từ ngày 25/7 đến 10/8 và thu hoạch an toàn trước ngày 10/9/2019 để tránh mưa, lũ. Nhiệm vụ trước mắt phường yêu cầu các Tổ dịch vụ và bà con nông dân đẩy nhanh khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng, tu bổ kênh mương, diệt chuột, ốc bưu vàng và chuẩn bị tốt vật tư, phân bón sản xuất.

Trước đó, vào sáng ngày 09/5/2019, UBND xã Điện Tiến đã tổ chức sơ kết tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2019.

    Sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đầu vụ và những ngày trung tuần của tháng 12 năm 2018 có mưa lớn gây ngập úng một số chân ruộng thấp ảnh hưởng đến sản xuất cây màu và gieo sạ lúa tại một số thôn trên địa bàn xã, giai đoạn lúa trổ gặp mưa nên cũng đã ảnh hưởng đến năng suất cây trồng vụ Đông Xuân; Hơn nữa tình hình sâu bệnh hại trong vụ, chủ yếu chuột, ốc bưu vàng, bệnh đạo ôn, rầy nâu và rầy lưng trắng. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng thấp, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND, trực tiếp là Ban nông nghiệp xã, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể xã, sự hướng dẫn của Phòng Kinh tế thị xã và sự tập trung chăm sóc cây trồng, con vật nuôi của bà con nhân dân nên vụ Đông Xuân tương đối thuận lợi, đạt được kết quả cao.


   Diện tích gieo trồng cây lúa 378 ha, tăng 4,2 ha so với cùng kỳ năm trước; Năng suất bình quân chung của toàn xã ước đạt 60,2 tạ/ ha; Sản lượng đạt 2.281,5 tấn đạt chỉ tiêu đề ra. Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Sơn tiếp tục liên kết sản xuất lúc giống với các Công ty Giống cây trồng với diện tích gần 27 ha. Năng suất trung bình các loại giống đạt 61,2 tạ/ha, cao hơn năng suất bình quân của khu vực 01 tạ/ ha và nâng giá trị từ 500- 1000 đồng/ kg.

Về công tác cải tạo chỉnh trang, dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp, xã có 03 phương án được phê duyệt với tổng diện tích là 28,4 ha. Hai phương án đang được triển khai Đồng Ẩm thôn 1 Châu Bí 2 ha, Vườn Dinh, Cồn thất thôn Thái Cẩm và thôn 1 Thái Sơn 16,1 ha chuẩn bị giao đất cho dân sản xuất vụ Hè Thu 2019.

Chỉ tiêu sản xuất vụ Hè Thu 2019 với tổng sản lượng lương thực cây có hạt 2.250 tấn. Diện tích gieo trồng cây lúa: 405 ha; Cây ngô 35 ha; Cây thực phẩm 60 ha; Cây công nghiệp hằng năm: 35 ha. Thời vụ Hè Thu năm 2019 bắt đầu gieo sạ từ ngày 20/5/2019 đến 05/6/2019. Dự kiến thu hoạch xong trước ngày 05/9/2019, chậm nhất đến ngày 10/9/2019.

Cũng trong sáng ngày 09/5/2019, UBND phường Điện Ngọc cũng đã tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2019.


   Vụ Đông Xuân 2018-2019, tổng diện tích gieo trồng của phường Điện Ngọc là 408 ha. Tổng sản lượng cây có hạt 1.549,9 tấn, trong đó thóc 1.467,4 tấn, riêng diện tích lúa gieo sạ 253 ha năng suất bình quân đạt 58 tạ/ ha, cây ngô, cây công nghiệp và rau các loại đạt khá. Chăn nuôi ổn định, thực hiện tốt công tác tiêm phòng và tiêu độ khử trùng, khai thác cá nước ngọt 4 tháng đầu năm ước đạt 18 tấn. Triển khai xây dựng được 4 tuyến giao thông nông thôn và 4 tuyến kênh mương loại III với tổng chiều dài 5.100 mét. Công tác khuyến nông, kinh tế HTX, kinh tế trang trại, gia trại phát triển tốt, hiệu quả.

Hội nghị tập trung thảo luận những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại như: một bộ phận nông dân ít quan tâm đến sản xuất có hiện tượng bỏ ruộng, cơ cấu giống, thời vụ không theo chỉ đạo chung, ít tham gia diệt chuột, ốc bưu vàng và các khuyến cáo khác của ngành nông nghiệp. Đối với sản xuất vụ Hè Thu 2019 thời gian xuống giống trà 1 bắt đầu từ ngày 20/5/2019 và kết thúc cả vụ đến ngày 5/6/2019. Nhóm giống cơ cấu toàn bộ phải trung và ngắn ngày, bố trí lúa trổ từ ngày 25/7 đến ngày 10/8, thu hoạch xong trước ngày 5/9, chậm nhất 10/9/2019 để lách trách mưa, bão, lũ. Khẩn trương dọn vệ sinh đồng ruộng, giải phóng đất, gia cố kênh mương, vận động nông dân diệt chuột trước khi xuống giống. Chú trọng các biện pháp thâm canh cây lúa, đặc biệt bón phân và chú trọng phòng chống các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi.