Điện Bàn - Đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018 – 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2019
Tác giả: Phạm Lộc .Ngày đăng: 06/05/2019 .Lượt xem: 950 lượt.
Sáng ngày 4/5/2019, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2019.

              

Vụ Đông Xuân 2018-2019, toàn thị xã gieo trồng hơn 11.258 ha, trong đó cây lương thực có hạt đạt 6.558 ha.Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 40.714 tấn. Diện tích cây lúa hơn 5.534 ha, năng suất bình quân đạt 62 tạ/ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước 1 tạ/ha, trong đó diện tích sản xuất giống 720 ha, năng suất đạt 70 tạ/ha. Diện tích sản xuất cây ngô 1.024 ha, cho năng suất bình quân ước đạt 62,5 tạ/ha, sản lượng đạt 6.403 tấn. Cây công nghiệp ngắn ngày 1.317 ha. Trong đó: Lạc 1.256 ha, năng suất 20 tạ/ha, thấp hơn cùng kỳ 5 tạ/ha. Rau, đậu, hoa các loại hơn 2.267 ha. Trong đó: rau các loại 1.782,25 ha, dưa hấu 57,8 ha.

Tại hội nghị, các địa phương và ngành nông nghiệp thị xã cho rằng vụ Đông Xuân 2018 - 2019 là vụ được mùa trên đa số các loại cây trồng như lúa, ngô, ớt, đậu cove. Ngoài giá lúa đầu vụ có biến động giảm, các cây trồng khác được giá, nhất là giá ớt, dao động từ 6.000 - 15.000 đồng/kg, nhân dân phấn khởi.

Theo kế hoạch, vụ Hè Thu 2019, thị xã tiếp tục sản xuất 5.500 ha lúa, 1200 ha ngô, 1.650 ha rau đậu các loại.  Để đảm bảo cho vụ Hè Thu đúng lịch thời vụ, UBND thị xã chỉ đạo các địa phương và HTX Nông nghiệp tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa Đông Xuân, thu hoạch đến đâu tiến hành cày lật đất để phơi ải, vệ sinh đồng ruộng, tổ chức diệt chuột đầu vụ, chuẩn bị tốt các điều kiện khác để xuống giống vụ Hè Thu 2019. Thực hiện theo hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống của tỉnh ban hành cho lúa trổ trước ngày 10/8/2019, thu hoạch xong trước ngày 05/9/2019, chậm nhất đến 10/9/2019, tùy theo thời gian sinh trưởng của từng giống cho lúa trổ từ ngày 25/7 - 10/8/2019. Bố trí các giống chủ lực như BC15, HT1 chiếm 50% diện tích; các giống bổ sung như Đài Thơm 8, SV181 chiếm 40% diện tích; 10% còn lại cho các giống triển vọng: HN6, LTH31, Hòa Phát 3, Lộc Trời 1...