Công văn số 661/UBND ngày 22/4/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v thông tin kế hoạch đầu tư phát triển trường lớp bậc Trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 22/04/2019 .Lượt xem: 1708 lượt.
UBND thị xã Điện Bàn thông tin về kế hoạch đầu tư phát triển trường lớp bậc Trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tải về: 661-2019-UBND.signed.pdf