Hội Nông dân thị xã Điện Bàn tổ chức triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Tác giả: Thanh Tâm .Ngày đăng: 19/04/2019 .Lượt xem: 449 lượt.
Sáng ngày 19/4, tại Hội trường UBND phường Điện Ngọc, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và phát động cuộc thi “Tuyến đường Chi hội Nông dân tự quản kiểu mẫu năm 2019.

Lãnh đạo Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo phường Điện Ngọc cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, phường đã về tham dự chương trình.


       Tại chương trình, giảng viên trường Chính trị Quảng Nam đã thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, báo cáo chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ văn phòng cho cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở. Đây là nội dung nhằm mục đích xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chứ và đạo đức góp phần củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Hội, đồng thời nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ Hội, xây dựng đội ngũ làm công tác Hội ở cơ sở có năng lực, trách nhiệm.


       Đặc biệt tại Hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã đã phát động cuộc thi “Tuyến đường Chi hội Nông dân tự quản kiểu mẫu” ở các địa phương. Qua đây nhằm phát huy vai trò của cán bộ, hội viên Nông dân trong xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh. Để vai trò của Tổ chức Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Ông Đặng Hữu Tú – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã trao đổi: “Qua Hội thi lần này, nhằm tuyên truyền trong cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân tại các khu dân cư, ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan ở các khu dân cư. Nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong đó có hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Góp phần cụ thể hóa các Nghị quyết, chỉ tiêu công tác của Hội Nông dân, lan tỏa phong trào của Hội sâu rộng trong hội viên toàn thị xã”.