Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức tập huấn trực tuyến nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019.
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 18/04/2019 .Lượt xem: 408 lượt.
Sáng ngày 17/4, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức tập huấn trực tuyến nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019.

Ở đầu cầu Điện Bàn, tham dự lớp tập huấn có đồng chí Đặng Hữu Lên - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; đ/c chí Phan Minh Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy; Bí thư Chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy.


   Tại lớp tập huấn lần này, các báo cáo viên của Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai, quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân” và thông tin kết quả 03 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Thông qua lớp tập huấn, giúp các Cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đảng viên nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.