UBND xã Điện Hòa sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tác giả: Bá Quốc .Ngày đăng: 18/04/2019 .Lượt xem: 7212 lượt.
Sáng ngày 17/4/2019, UBND xã Điện Hòa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2016 – 2018) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Chơi - Thị ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế thị xã; các đồng chí lãnh đạo các ngành, hội đoàn thể ở xã; đại biểu các trường học, Trạm Y tế, HTX, đại biểu 11 thôn trên địa bàn xã.


   Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian 3 năm qua (2016- 2018). Trong đó công tác chỉ đạo điều hành từ xã đến thôn, công tác truyền thông, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, công tác phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân được chú trọng. Qua rà soát đánh giá xã Điện Hòa đạt 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, riêng tiêu chí 19 về Quốc phòng - An ninh trong 2 năm 2016, 2017 đạt, năm 2018 chưa đạt.


   Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2019 xã Điện Hòa phấn đấu giữ vững xã văn hóa nông thôn mới, tập trung xây dựng thành công 3 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Bích Bắc, Xóm Bùng và Hà Tây 2.

Cũng tại hội nghị, UBND xã đã khen thưởng cho 3 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn (2016-2018).