Công văn số 553/UBND ngày 02/4/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v trả lời đơn bà Võ Thị Cúc, trú tại khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 17/04/2019 .Lượt xem: 1376 lượt.
Ủy ban nhân dân thị xã nhận được đơn của bà Võ Thị Cúc, trú tại khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc. Nội dung: Trình bày, tôi thực hiện thủ tục tách thửa tại UBND phường Điện Nam Bắc, nhưng ông Võ Tấn Nghi làm đơn gửi UBND phường gây khó dễ nên phường không chấp thuận thực hiện thủ tục tách thửa cho gia đình tôi và tôi đã làm đơn gửi UBND thị xã 04 lần nhưng chưa có câu trả lời làm cho gia đình tôi hoang man, lo lắng. Sau khi xem xét nội dung đơn trên, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời như sau:
Tải về: 553-2019-UBND.signed.pdf