Các tổ chức, cá nhân tháo dở lều quán, ki ốt, container trái phép
Tác giả: Huỳnh Bá Biện .Ngày đăng: 11/04/2019 .Lượt xem: 869 lượt.
Trong thời gian qua, thị trường đất động sản tăng giá đột biến, trên địa bàn phường Điện Ngọc đã có các tổ chức, cá nhân xây dựng lều quán, ki ốt, container trái phép lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng lề đường và đất các dự án liên quan để hoạt động quảng cáo, kinh doanh BĐS làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

   Thực hiện Thông báo số 166/TB-UBND ngày 02/4/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc tháo dỡ, di dời lều quán, ki-ốt, container,… xây dựng trái phép trên vỉa hè, lề đường, lòng đường, đất các dự án… liên quan đến hoạt động quảng cáo kinh doanh bất động sản trên địa bàn thị xã; nhằm chấn chỉnh kỷ cương, trật tự đô thị trên lĩnh vực này, trong những ngày qua, UBND phường Điện Ngọc đã thường xuyên thông báo và vận động các tổ chức, cá nhân tự tháo dở, di dời lều quán, ki ốt, container… xây dựng, quảng cáo trái phép. Qua theo dõi, hiện nay đã có hàng chục tổ chức, cá nhân chấp hành tự tháo dở trả lại nguyên hiện trạng ban đầu hành lang vỉa hè, lòng lề đường và đất các dự án. Nhưng cá biệt vẫn còn một số trường hợp chưa tháo dở mặt dầu đã biết được chủ trương của thị xã.

          Sau ngày 12/4/2019, những tổ chức, cá nhân vi phạm cố tình chây ỳ, không chấp hành, UBND phường Điện Ngọc sẽ có kế hoạch phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị xã Điện Bàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lực lượng ra quân tháo dở. Mọi thiệt hại về vật chất, tổ chức và cá nhân vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm.