Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Phước II tổ chức Đại hội đại biểu thành viên.
Tác giả: Thanh Tâm .Ngày đăng: 25/03/2019 .Lượt xem: 938 lượt.
Sáng ngày 22/3/2019, tại Hội trường UBND xã Điện Phước, Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Phước II đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên Hợp tác xã, nhiệm kỳ VII 2019-2024.

Tham dự Đại hội có ông Võ Bảy - Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Hồ Dậy – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; ông Phạm Phú Kinh – Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn; các đồng chí lãnh đạo xã, thôn, nguyên lãnh đạo Hợp tác xã, các doanh nghiệp, công ty liên kết trong sản xuất kinh doanh và 86 đại biểu đại diện cho 1.101 hộ thành viên của Hợp tác xã đã về tham dự Đại hội.


    Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều bất lợi về thời tiết, giá cả nông sản, sâu bệnh nhưng nhờ sự quan tâm của Nhà nước đã có những chủ trương điều chỉnh, hỗ trợp cho nông nghiệp như dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn, hỗ trợ giao thông nội đồng, bê tông hóa kênh mương, cấp bù thủy lợi, hỗ trợ xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản… nên Hợp tác xã đã tổ chức triển khai sản xuất hiệu quả, thu được nhiều kết quả tích cực. Hợp tác xã đã cung ứng hàng ngàn tấn phân bón, thu mua nông sản trên 20 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản trên 9,3 tỷ đồng. Qua 5 năm hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu đạt trên 31,5 tỷ đồng. Các nguồn quỹ của hợp tác xã được duy trì và sử dụng hiệu quả.


    Trong nhiệm kỳ đến, Hợp tác xã đã đề ra định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vận động nhân dân tiếp tục thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, tự tích tụ ruộng đất; đầu tư mua sắm máy móc công nghệ đưa vào sản xuất phục vụ nông nghiệp; Áp dụng khoa học kỷ thuật trong nông nghiệp, xây dựng cánh đồng lớn, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.


    Đại hội cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp xây dựng hợp tác xã, đồng thời bầu ra Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên để điều hành Hợp tác xã trong thời gian đến.