Quỹ tín dụng nhân dân Điện Dương tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Tác giả: Văn Tuấn .Ngày đăng: 21/03/2019 .Lượt xem: 585 lượt.
Vừa qua, Quỹ tín dụng nhân dân Điện Dương đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và bầu bổ sung các chức danh chủ chốt.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Diện - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam; bà Nguyễn Thị Như Thủy - Phó Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo phường Điện Dương, các đồng chí đại biểu lãnh đạo phường Điện Nam Đông và các đại biểu chính thức của quỹ tín dụng tham dự Đại hội.


   Trong năm 2018, Quỹ tín dụng nhân dân Điện Dương luôn bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, duy trì thường xuyên hoạt động huy động vốn và cho vay giúp các thành viên có vốn đầu tư sản xuất để phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn hoạt động là phường Điện Dương và Điện Nam Đông.

Tính đến ngày 31/12/2018, Quỹ tín dụng nhân dân Điện Dương có 2.134 thành viên, tăng 89 thành viên so với năm 2017. Tổng nguồn vốn hoạt động là 127 tỷ 869 triệu đồng, tăng 35 tỷ 931 triệu đồng so với năm 2017. Công tác cho vay được Quỹ tín dụng nhân dân Điện Dương đặc biệt quan tâm, hầu hết các món cho vay đều đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, được kiểm tra quá trình sử dụng vốn và khi đến hạn được thu hồi vốn lãi đúng hạn. Đối tượng cho vay chủ yếu là hộ nông dân, hộ kinh doanh cá thể ở khu vực nông thôn, như cho vay để phát triển trồng trọt, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản, mua sắm xe cày, nông cụ sản xuất, xe tải nhỏ và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn …


   Đại hội nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam và của lãnh đạo phường Điện Dương nhằm định hướng hoạt động tín dụng trong thời gian đến. Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2019 với nhiều chỉ tiêu cơ bản và những giải pháp thực hiện cụ thể trong thời gian đến.

Đại hội cũng đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và chức danh Giám đốc Quỹ tín dụng Điện Dương nhiệm kỳ 2018- 2023 đối với bà Võ Thị Mỹ Hạnh, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Mạnh thay cho ông Trần Minh Thọ nghỉ công tác vì lý do sức khỏe.