Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/2/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 21/03/2019 .Lượt xem: 820 lượt.
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Tải về: ChiThi05_QuangNam.pdf