Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2019
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 21/03/2019 .Lượt xem: 795 lượt.
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2019
Tải về: QuyetDinh_2980_UBND.signed.pdf