Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định đánh giá xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 21/03/2019 .Lượt xem: 1022 lượt.
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định quy định đánh giá xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tải về: QuyetDinh2332_UBND.doc