Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt kế hoạch thực hiện “ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2025”.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 21/03/2019 .Lượt xem: 773 lượt.
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện “ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2025”.
Tải về: QD-4396-PHE-DUYET-KH-2018-2025.doc