Chương trình phối hợp số 09/CTrPH-KNST ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP Đà Nẵng về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2018 - 2025.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 21/03/2019 .Lượt xem: 748 lượt.
Chương trình phối hợp số 09/CTrPH-KNST ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP Đà Nẵng về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2018 - 2025.
Tải về: 09-CTrPhoiHopKNST.pdf