Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 21/03/2019 .Lượt xem: 924 lượt.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tải về: NghiDinh39.signed.pdf