Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Là, trú tại khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc - người được những người thừa kế của ông Võ Tung (đã chết) ủy quyền khiếu nại
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 18/03/2019 .Lượt xem: 911 lượt.
Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Là, trú tại khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc - người được những người thừa kế của ông Võ Tung (đã chết) ủy quyền khiếu nại
Tải về: 1241-2019-QD-UBND.PDF