Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Châu
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 18/03/2019 .Lượt xem: 752 lượt.
Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Châu
Tải về: 1240-2019-QD-UBND.signed.pdf