Thông báo số 487/TB-UBND ngày 10/10/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hà Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Điện Thắng Nam
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 17/03/2019 .Lượt xem: 792 lượt.
Thông báo số 487/TB-UBND ngày 10/10/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hà Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Điện Thắng Nam
Tải về:487-2018-tb-ubnd.signed.pdf