Quyết định số 8123/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của Phụ huynh trường mẫu giáo Điện Thắng Bắc
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 17/03/2019 .Lượt xem: 837 lượt.
Quyết định số 8123/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của Phụ huynh trường mẫu giáo Điện Thắng Bắc
Tải về: 8123-2018-qd-ubnd.signed.pdf