Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 17/03/2019 .Lượt xem: 631 lượt.
Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo
Tải về: 2282-2018-qd-ubnd.signed.pdf